Mega Image Amzei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 392 m (0.4 Km)

Mega Image Iancu de Hunedoara
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 895 m (0.9 Km)

Mega Image Carol
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1347 m (1.3 Km)

Mega Image Eminescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1523 m (1.5 Km)

Mega Image Mosilor
Orar: L-S 07.30 - 23.00, D 08.00 - 23.00
Aprox. 1567 m (1.6 Km)

Mega Image Titulescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1774 m (1.8 Km)

Mega Image Lizeanu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1778 m (1.8 Km)

Carrefour Unirii
Orar: 7:00 - 22:00
Aprox. 1848 m (1.8 Km)

Mega Image Unirii
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1919 m (1.9 Km)

Mega Image Lacul Tei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00

Aprox. 2041 m (2.0 Km)

Mega Image Obor
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 1964 m (2.0 Km)

Mega Image Banu Manta
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1950 m (2.0 Km)

Mega Image Hala Traian
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2078 m (2.1 Km)

Mega Image Ion Mincu
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2241 m (2.2 Km)

G Market Colentina (Obor)
Orar: 8:00 - 22:00
Aprox. 2241 m (2.2 Km)

Billa Floreasca
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 20:00
Aprox. 2327 m (2.3 Km)

Kaufland Floreasca
Orar: L-S 07.30 - 22.00, D 08.00 - 20.00
Aprox. 2307 m (2.3 Km)

Mega Image Ferdinand
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2363 m (2.4 Km)

Kaufland Colentina
Orar: L-S 07.30 ? 22.00, D 08.00 ? 20.00
Aprox. 2591 m (2.6 Km)

Mega Image Ion Mihalache
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2631 m (2.6 Km)