Liberty Center
Aprox. 1165 m (1.2 Km)

Unirea Shopping Center
Aprox. 1249 m (1.2 Km)

Cocor
Aprox. 1390 m (1.4 Km)

Bucuresti Mall (Vitan Mall)
Aprox. 2819 m (2.8 Km)

AFI Palace Cotroceni
Aprox. 3215 m (3.2 Km)

Centrul Comercial Orhideea
Aprox. 3361 m (3.4 Km)

Sun Plaza Shopping Center
Aprox. 3739 m (3.7 Km)

Centrul Comercial Big Berceni
Aprox. 4095 m (4.1 Km)

Complex Comercial Bucur Obor
Aprox. 4221 m (4.2 Km)

Plaza Romania
Aprox. 4502 m (4.5 Km)

Sir Complex Lujerului
Aprox. 4724 m (4.7 Km)

Grant Shopping Center
Aprox. 4801 m (4.8 Km)

Domino Plaza
Aprox. 4896 m (4.9 Km)

Vitantis Shopping Center
Aprox. 5126 m (5.1 Km)

Mega Mall
Aprox. 5388 m (5.4 Km)

Galeriile Titan
Aprox. 5589 m (5.6 Km)

Grand Arena Mall
Aprox. 5782 m (5.8 Km)

Promenada
Aprox. 6309 m (6.3 Km)

Iris Titan Shopping Center
Aprox. 7073 m (7.1 Km)

Flora Center
Aprox. 7124 m (7.1 Km)