Parcul Regina Maria
Aprox. 747 m (0.7 Km)

Parc
Aprox. 937 m (0.9 Km)

Kiseleff Park
Aprox. 942 m (0.9 Km)

Complexul Sportiv Ciresarii
Aprox. 1075 m (1.1 Km)

Gradina Botanica USAMV
Aprox. 1165 m (1.2 Km)

Parcul Modrogan
Aprox. 1214 m (1.2 Km)

Parc Dendrologic
Aprox. 1298 m (1.3 Km)

Lacul Herastrau
Aprox. 1429 m (1.4 Km)

Parcul Khalil Gibran
Aprox. 1446 m (1.4 Km)

Parcul Duca
Aprox. 1479 m (1.5 Km)

Parcul Brancusi
Aprox. 1638 m (1.6 Km)

Parcul 9 Mai
Aprox. 1650 m (1.6 Km)

Parcul Cpt. Av. Marasoiu Gheorghe
Aprox. 1590 m (1.6 Km)

Parcul George Calinescu
Aprox. 1603 m (1.6 Km)

Parcul Crangasi
Aprox. 1678 m (1.7 Km)

Parcul Garii de Nord
Aprox. 1827 m (1.8 Km)

Parcul Bordei
Aprox. 1760 m (1.8 Km)

Lacul Floreasca
Aprox. 1906 m (1.9 Km)

Parcul Floreasca
Aprox. 2140 m (2.1 Km)

Parcul Nicolae Iorga
Aprox. 2143 m (2.1 Km)