Parcul Regina Maria
Aprox. 193 m (0.2 Km)

Parc
Aprox. 802 m (0.8 Km)

Complexul Sportiv Ciresarii
Aprox. 1032 m (1.0 Km)

Parcul 9 Mai
Aprox. 1098 m (1.1 Km)

Parcul Crangasi
Aprox. 1111 m (1.1 Km)

Kiseleff Park
Aprox. 1240 m (1.2 Km)

Parcul Duca
Aprox. 1218 m (1.2 Km)

Parc Dendrologic
Aprox. 1546 m (1.5 Km)

Gradina Botanica USAMV
Aprox. 1459 m (1.5 Km)

Parcul Modrogan
Aprox. 1530 m (1.5 Km)

Parcul Garii de Nord
Aprox. 1531 m (1.5 Km)

Campus Grozavesti
Aprox. 1670 m (1.7 Km)

Parcul Khalil Gibran
Aprox. 1827 m (1.8 Km)

Lacul Herastrau
Aprox. 1959 m (2.0 Km)

Parcul Brancusi
Aprox. 2051 m (2.1 Km)

Parcul Giulesti
Aprox. 2082 m (2.1 Km)

Parcul Crangasi
Aprox. 2083 m (2.1 Km)

Parcul Cpt. Av. Marasoiu Gheorghe
Aprox. 2103 m (2.1 Km)

Parcul George Calinescu
Aprox. 2068 m (2.1 Km)

Parcul Nicolae Iorga
Aprox. 2171 m (2.2 Km)