Parcul Crangasi
Aprox. 404 m (0.4 Km)

Parcul 9 Mai
Aprox. 596 m (0.6 Km)

Parcul Crangasi
Aprox. 622 m (0.6 Km)

Parcul Giulesti
Aprox. 932 m (0.9 Km)

Parcul Regina Maria
Aprox. 1498 m (1.5 Km)

Parc
Aprox. 1590 m (1.6 Km)

Campus Grozavesti
Aprox. 1715 m (1.7 Km)

Lacul Morii
Aprox. 1703 m (1.7 Km)

Complexul Sportiv Ciresarii
Aprox. 1730 m (1.7 Km)

Parcul Grozavesti
Aprox. 2010 m (2.0 Km)

Parcul Iuliu Maniu-Fabricii
Aprox. 2143 m (2.1 Km)

Loc de joaca
Aprox. 2113 m (2.1 Km)

Gradina Botanica
Aprox. 2154 m (2.2 Km)

Parc Campus Leu
Aprox. 2322 m (2.3 Km)

Parcul Duca
Aprox. 2287 m (2.3 Km)

Parc Dendrologic
Aprox. 2444 m (2.4 Km)

Parcul Garii de Nord
Aprox. 2395 m (2.4 Km)

Gradina Botanica USAMV
Aprox. 2473 m (2.5 Km)

Parcul Davila
Aprox. 2746 m (2.7 Km)

Parcul Eroilor Sanitari
Aprox. 2795 m (2.8 Km)